รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องทำความร้อนแบบปกคลุม 1 ลิตร

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
จันทร์นิภาพร นิ่มกำเหนิด
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
053-917551

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2562-11-24 15:06:04

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2563-02-12 16:26:14