รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ลลิดา จันทร์แจ่ม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
0-5391-6215

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2563-01-14 13:45:45

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2563-02-04 10:26:02