รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

Drying Oven

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
จิณณวัตร มาละดา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-
ติวานนท์ เกตษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
02-4709579

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2563-01-28 16:09:44

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2563-04-27 17:12:54