รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องย่อยไนโตรเจน

 • รหัสเครื่องมือ : LAB003
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องย่อยไนโตรเจน
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Protein Analyzer
 • ยี่ห้อ : Gerhardt
 • รุ่น : KT8s
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : อาหารเคมี
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2562
 • มูลค่าเครื่องมือ : 390,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : เป็นเครื่องย่อยเพื่อหาปริมาณไนโตรเจนหรือโปรตีนในตัวอย่างอาหาร
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการกลางอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
รัตติกาล อยู่สุภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
084-7410488

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2563-01-31 22:53:14

แก้ไขล่าสุดโดย : ศรสวรรค์ จันทะเศษ 2563-04-07 10:28:28