รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ในระบบคาร์บอนไดออกไซด์

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สุชิรา แสงจันทร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
0-5391-7615

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2563-02-04 16:07:29

แก้ไขล่าสุดโดย : -