รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องทดสอบความกร่อน

 • รหัสเครื่องมือ : -
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องทดสอบความกร่อน
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Friabilator
 • ยี่ห้อ : ELECTROLAB
 • รุ่น : EF-2
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เภสัชศาสตร์
 • มูลค่าเครื่องมือ : 119,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบความทนการกร่อนหรือการกระแทกระหว่างเม็ดยาหรือเม็ดยากับภาชนะบรรจุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขนส่ง
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สุชิรา แสงจันทร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
0-5391-7615

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2563-02-12 15:48:46

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2563-08-08 15:30:12