รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องบรรจุแคปซูล ขนาด 300 เม็ด

 • รหัสเครื่องมือ : MFU-PLP-001
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องบรรจุแคปซูล ขนาด 300 เม็ด
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Capsule Filling Machine
 • ยี่ห้อ : จรัสชัย
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เภสัชศาสตร์
 • มูลค่าเครื่องมือ : 60,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : เป็นเครื่องมือสำหรับการผลิตยาแคปซูล
 • บริษัทที่จำหน่าย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสชัย แมชชินเนอรี่
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สุชิรา แสงจันทร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
0-5391-7615

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2563-02-12 16:00:45

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2563-08-08 15:31:10