รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องทดสอบประสิทธิภาพการขึ้นเกลียวของสกรู

 • รหัสเครื่องมือ : SMARTLAB04
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องทดสอบประสิทธิภาพการขึ้นเกลียวของสกรู
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Optical Microscope
 • ยี่ห้อ : OLYMPUS
 • รุ่น : U-TVO.35XC-2
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิศวกรรมเครื่องกล
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2562
 • มูลค่าเครื่องมือ : 89,131.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้ดูลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานในรูปแบบสองมิติโดยสามารถกำหนดกำลังขยายตามความต้องการได้
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท ควอลิตี้ รีพอร์ท จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวัสดุฉลาด (SMART LAB)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
อนรรฆ ขันธะชวนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
024709116
จักรพงศ์ พัฒนพัชรสิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-
ปิยชัย บริบูรณ์สินมั่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2563-03-26 10:09:22

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2563-03-26 11:26:17