รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ชุดตรวจวัดความสามารถในการเข้ากันได้ทางชีวภาพ

 • รหัสเครื่องมือ : SMARTLAB06
 • ชื่อเครื่องมือ : ชุดตรวจวัดความสามารถในการเข้ากันได้ทางชีวภาพ
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Microplate Reader
 • ยี่ห้อ : TECAN
 • รุ่น : INFINITE M200 PRO
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคด้านพันธุวิศวกรรม
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2556
 • มูลค่าเครื่องมือ : 517,574.60 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้ในการตรวจจับปฏิกิริยาเคมี ชีวภาพหรือทางกายภาพของตัวอย่างที่อยู่ในถาดหลุม (Microplate) โดยการวัดแสงที่ปล่อยออกมา สามารถตรวจวัดตัวอย่างได้ภายในไม่กี่นาทีหรือกระทั่งวินาที
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวัสดุฉลาด (SMART LAB)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
อนรรฆ ขันธะชวนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
024709116
จักรพงศ์ พัฒนพัชรสิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-
ปิยชัย บริบูรณ์สินมั่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2563-03-26 10:09:22

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2563-03-26 11:32:21