รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องพ่นยิงผิว Fine shot peening

 • รหัสเครื่องมือ : SMARTLAB07
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องพ่นยิงผิว Fine shot peening
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Air Blast Machine
 • ยี่ห้อ : SINTO
 • รุ่น : MY-30AP
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิศวกรรมเครื่องกล
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2563
 • มูลค่าเครื่องมือ : 840,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : เพื่อเพิ่มความแข็งแรงที่ผิววัสดุ และสร้างความเค้นอัดตกค้างสำหรับชิ้นงานโลหะ โยการพ่นยิงอนุภาคขนาดเล็กให้เกิดหลุมที่ผิวของวัสดุ
 • บริษัทที่จำหน่าย : THAI SINKOGIO CO.,LTD.
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวัสดุฉลาด (SMART LAB)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
อนรรฆ ขันธะชวนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
024709116
จักรพงศ์ พัฒนพัชรสิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-
ปิยชัย บริบูรณ์สินมั่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2563-03-26 10:09:22

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2563-03-26 13:53:43