รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องตรวจองค์ประกอบทางเคมี EPMA

 • รหัสเครื่องมือ : SMARTLAB09
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องตรวจองค์ประกอบทางเคมี EPMA
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Electron Probe Micro Analyzer
 • ยี่ห้อ : SHIMADZU
 • รุ่น : EPMA-1600
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิศวกรรมเครื่องกล
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2563
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้ในการวิเคราะห์ ที่มีความแม่นยำสูง เหมาะกับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ พื้นที่ผิวขรุขระ ชิ้นงานที่โค้งเว้า และพวกฟิล์มบางๆ
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวัสดุฉลาด (SMART LAB)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
อนรรฆ ขันธะชวนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
024709116

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2563-05-21 15:50:47

แก้ไขล่าสุดโดย : -