รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดปริมาณความร้อนของวัสดุชนิด DSC

 • รหัสเครื่องมือ : SMARTLAB10
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดปริมาณความร้อนของวัสดุชนิด DSC
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Differential Scanning Calorimeter
 • ยี่ห้อ : METTLER TOLEDO
 • รุ่น : DSC1
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิศวกรรมเครื่องกล
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2554
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้วิเคราะห์หาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารตัวอย่าง
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวัสดุฉลาด (SMART LAB)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
อนรรฆ ขันธะชวนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
024709116

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2563-05-21 16:04:22

แก้ไขล่าสุดโดย : -