รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องหลอมโลหะแบบสุญญากาศ

 • รหัสเครื่องมือ : SMARTLAB12
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องหลอมโลหะแบบสุญญากาศ
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Vacuum Arc-Melting Furnace
 • ยี่ห้อ : NISSIN-GIKKEN
 • รุ่น : NEV-AD03
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิศวกรรมเครื่องกล
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้หลอมโลหะ
 • บริษัทที่จำหน่าย : ULVAC (THAILAND) LTD.
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวัสดุฉลาด (SMART LAB)
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
อนรรฆ ขันธะชวนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
024709116

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2563-05-22 09:35:00

แก้ไขล่าสุดโดย : -