รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ

  • รหัสเครื่องมือ : SMARTLAB13
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Universal Tensile Testing Machine
  • ยี่ห้อ : SHIMADZU
  • รุ่น : AG-X, 10N-10kN
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิศวกรรมเครื่องกล
  • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้ทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวัสดุฉลาด (SMART LAB)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
อนรรฆ ขันธะชวนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
024709116

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2563-05-22 09:47:29

แก้ไขล่าสุดโดย : -