รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดองค์ประกอบทางเคมีของพอลิเมอร์

 • รหัสเครื่องมือ : SMARTLAB14
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดองค์ประกอบทางเคมีของพอลิเมอร์
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Fourier Transform Infrared Spectrometer
 • ยี่ห้อ : JASCO
 • รุ่น : FT/IR-4600
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิศวกรรมเครื่องกล
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุ
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท แอนนาไลท์ติเคิลแลบไซน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวัสดุฉลาด (SMART LAB)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
อนรรฆ ขันธะชวนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
024709116

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2563-05-22 10:01:15

แก้ไขล่าสุดโดย : -