รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องผลิตอากาศอัดแบบปราศจากความชื้นและน้ำมัน

 • รหัสเครื่องมือ : NMR-SF2 FF
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องผลิตอากาศอัดแบบปราศจากความชื้นและน้ำมัน
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Oil-Free Air Scroll Compressor
 • ยี่ห้อ : Atlas Copco
 • รุ่น : SF2+ FF
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีอุตสาหกรรม
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2561
 • มูลค่าเครื่องมือ : 480,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ผลิตอากาศอัดที่ปราศจากความชื้น
 • บริษัทที่จำหน่าย : Atlas Copco
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สรายุทธ เวชสิทธิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
0871327376

สร้างโดย : สรายุทธ เวชสิทธิ์ 2563-07-24 11:04:05

แก้ไขล่าสุดโดย : -