รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องมือทดสอบการลอยตัวของยางมะตอยในน้ำชนิดหาคราบเหนียวของยาง Float Test Apparatus

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
นายธัชพล โชตะมังสะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน (วิทยาเขตนครราชสีมา)
044-2330000ต่อ1991

TAG

Apparatus

KEYWORD

Apparatus

สร้างโดย : นางสาวนัฐรินีย์ เนินพลกรัง 2563-09-16 11:05:45

แก้ไขล่าสุดโดย : -