รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องมือทดสอบความเหนียวของยางมะตอยแบบใช้ในห้องปฏิบัติการ Penetration of Bituminous Material Test Set

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
นายธัชพล โชตะมังสะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน (วิทยาเขตนครราชสีมา)
044-2330000ต่อ1991

สร้างโดย : นางสาวนัฐรินีย์ เนินพลกรัง 2563-09-16 11:18:41

แก้ไขล่าสุดโดย : -