รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องชั่งไฟฟ้า 30 kg

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
นายธัชพล โชตะมังสะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน (วิทยาเขตนครราชสีมา)
044-2330000ต่อ1991

TAG

weight

KEYWORD

weight

สร้างโดย : นางสาวนัฐรินีย์ เนินพลกรัง 2563-09-16 14:32:04

แก้ไขล่าสุดโดย : -