รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

แวคคั่มปั้ม

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
นายธัชพล โชตะมังสะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน (วิทยาเขตนครราชสีมา)
044-2330000ต่อ1991

KEYWORD

Vacuum pump

สร้างโดย : นางสาวนัฐรินีย์ เนินพลกรัง 2563-09-16 14:35:48

แก้ไขล่าสุดโดย : -