รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม

  • รหัสเครื่องมือ : 7840-025-04/60/00001-3020000-09418
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม
  • ยี่ห้อ : Casella/dBadge2
  • รุ่น : Noise Dosimeter
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2559
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สมบูรณ์ นกพรมพะเนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : atit akkharapreedee 2563-10-16 14:38:37

แก้ไขล่าสุดโดย : -