รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดความเมื่อยล้าของตา

  • รหัสเครื่องมือ : 7840-023-06/53/001-3020000
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดความเมื่อยล้าของตา
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องวัดความเมื่อยล้าของตา
  • ยี่ห้อ : Lafayette Instrument
  • รุ่น : 12021
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2552
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สมบูรณ์ นกพรมพะเนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : atit akkharapreedee 2563-10-16 14:41:10

แก้ไขล่าสุดโดย : -