รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดระบบระบายอากาศ

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สมบูรณ์ นกพรมพะเนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : atit akkharapreedee 2563-10-16 14:45:12

แก้ไขล่าสุดโดย : -