รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องฮอโมจีไนซ์

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปฐวริญญ์ วรฉัตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
088-574-7017

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ยสินทร ยูงกระสันต์ 2563-10-21 09:33:15

แก้ไขล่าสุดโดย : ยสินทร ยูงกระสันต์ 2563-10-21 09:56:11