รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องบดตัวอย่าง RT-04 ไต้หวัน

 • รหัสเครื่องมือ : Food Analysis - 15
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องบดตัวอย่าง RT-04 ไต้หวัน
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องบดตัวอย่าง RT-04 ไต้หวัน
 • ยี่ห้อ : none
 • รุ่น : none
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 0
 • มูลค่าเครื่องมือ : 0.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : none
 • บริษัทที่จำหน่าย : none
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราห์อาหาร อุทยานวิทยาาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปฐวริญญ์ วรฉัตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
088-574-7017

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ยสินทร ยูงกระสันต์ 2563-10-21 09:33:15

แก้ไขล่าสุดโดย : ยสินทร ยูงกระสันต์ 2563-10-21 10:03:12