รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องตรวจวัดความร้อนแบบพื้นที่

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-

สร้างโดย : Mr.Tinnakorn Kunasangkham 2563-10-21 09:46:12

แก้ไขล่าสุดโดย : Mr.Tinnakorn Kunasangkham 2563-10-21 10:59:51