รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องนับเม็ดยาลงกระปุก

  • รหัสเครื่องมือ : 91901000-080880-59100011
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องนับเม็ดยาลงกระปุก
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Tabletop Tablet & Capsule Counter
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
  • หน่วยงานสังกัด : -
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ :
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ผศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0851376763

สร้างโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2564-01-13 10:52:41

แก้ไขล่าสุดโดย : -