รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดค่ากิจกรรมของน้ำ

 • รหัสเครื่องมือ : 6630-002-001
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดค่ากิจกรรมของน้ำ
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Water activity meter
 • ยี่ห้อ : AQUA LAB
 • รุ่น : AQUA LAB Series 3 TE
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2551
 • มูลค่าเครื่องมือ : 349,890.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้วัดค่ากิจกรรมของน้ำ
 • บริษัทที่จำหน่าย : Decagon devices,Inc
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวธิลาวรรณ อาจนนลา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0621739693

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : นางสาวธิลาวรรณ อาจนนลา 2564-01-13 11:02:24

แก้ไขล่าสุดโดย : -