รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องบรรจุเม็ดยาลงแผง

 • รหัสเครื่องมือ : 91901000-080880-6110002
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องบรรจุเม็ดยาลงแผง
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Mini-Automatic Blister Packing Machine
 • ยี่ห้อ : Toptech Products and Service
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2561
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้สำหรับบรรจุยาแคปซูล ลงในแผงยาโดยเครื่องจะทำการขึ้นรูป แผงยา บรรจุยาลงแผง ซีลฟอยล์และทำการตัดแผง สามารถใช้กับแคปซูลซูลชนิดแข็งเบอร์ 1 และเบอร์ 0
 • บริษัทที่จำหน่าย : หจก.ท็อปเทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล (โรงงานต้นแบบ)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ผศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0851376763

สร้างโดย : Ratsuda Ngamsert 2564-01-13 11:27:57

แก้ไขล่าสุดโดย : -