รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องผสมแนวนอน

 • รหัสเครื่องมือ : วส.3725-002-001/1/59(อินทรีย์)
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องผสมแนวนอน
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Horizontal mixer
 • ยี่ห้อ : No brand
 • รุ่น : No mode
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2559
 • มูลค่าเครื่องมือ : 374,500.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : เครื่องผสมแนวนอน
 • บริษัทที่จำหน่าย : No brand
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : โรงงานต้นแบบการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ริมฤทัย พุทธวงศ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
053875640

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Kamonwan Tidchai 2564-01-18 05:10:35

แก้ไขล่าสุดโดย : -