รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ตู้อบรมร้อน

 • รหัสเครื่องมือ : 1
 • ชื่อเครื่องมือ : ตู้อบรมร้อน
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Hot air oven
 • ยี่ห้อ : No brand
 • รุ่น : No mode
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 0
 • มูลค่าเครื่องมือ : 0.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ตู้อบรมร้อน ขนาด 12 ถาด
 • บริษัทที่จำหน่าย : No brand
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : โรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ริมฤทัย พุทธวงศ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
053875640

TAG

KEYWORD

เครื่องมืออื่นๆ

ตู้อบรมร้อน
ดูทั้งหมด

สร้างโดย : Kamonwan Tidchai 2564-01-19 02:51:57

แก้ไขล่าสุดโดย : -