รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

หม้อต้มยาสมุนไพร

  • รหัสเครื่องมือ : 001-55-07-006
  • ชื่อเครื่องมือ : หม้อต้มยาสมุนไพร
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : HERBAL BOILING TANK
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
  • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2561
  • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้สำหรับต้มสมุนไพรและผสมสารในปริมาตรสูงสุด 1,500 ลิตร
  • บริษัทที่จำหน่าย : ร้านจัสมินอินเตอร์คูล
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล (โรงงานต้นแบบ)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ผศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0851376763

สร้างโดย : Ratsuda Ngamsert 2564-01-25 10:48:28

แก้ไขล่าสุดโดย : -