รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องบรรจุครีมกึ่งอัตโนมัติพร้อมปั๊มลม

  • รหัสเครื่องมือ : 00122-55-07-006
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องบรรจุครีมกึ่งอัตโนมัติพร้อมปั๊มลม
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : liquid filling machine
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
  • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2563
  • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้บรรจุครีมและของเหลวที่มีความหนืดสูงได้ทุกชนิด
  • บริษัทที่จำหน่าย : ห้างหุ้นส่วนจำกัดบีแอลเอ็น พรอสเพอริตี้ ประเทศไทย
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล (โรงงานต้นแบบ)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ผศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0851376763

สร้างโดย : Ratsuda Ngamsert 2564-01-25 11:01:59

แก้ไขล่าสุดโดย : -