รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องล้างทำความสะอาดผลไม้

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
อรุณี ทรัพย์เจริญเลิศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
02-470-7538

สร้างโดย : Warisara Boonma 2564-01-26 14:22:37

แก้ไขล่าสุดโดย : -