รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องบดตัวอย่าง

 • รหัสเครื่องมือ : 58E0200495
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องบดตัวอย่าง
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Cyclotec Sample Mill
 • ยี่ห้อ : Foss
 • รุ่น : CT193
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : อาหารเคมี
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2558
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : การเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการ
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : โรงประลองภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ทิศ อ้ายตั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
02-470-9248

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2564-02-18 12:59:26

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2564-03-17 14:25:05