รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัด I-V Curve เซลล์แสงอาทิตย์

  • รหัสเครื่องมือ : 59E0200435
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัด I-V Curve เซลล์แสงอาทิตย์
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : I-V Curve Tracer
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • วัตถุประสงค์การใช้งาน : เป็นเครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา และยังสามารถทดสอบในอาคาร โรงงาน เพื่อความปลอดภัยได้อีกด้วย
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิจัยการบูรณาการระบบพลังงานสะอาด (CESi)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ธนพัฒน์ อินจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2564-02-22 13:55:40

แก้ไขล่าสุดโดย : -