รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี

 • รหัสเครื่องมือ : KPRU49-12.00-0026
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : GAS Chromatograph
 • ยี่ห้อ : PerkinElmer
 • รุ่น : CKARUS500
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2005
 • มูลค่าเครื่องมือ : 50,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (Gas Chromatograph) หรือ GC ทําหน้าที่ในการแยกองค์ประกอบของสารที่สามารถระเหยกลายเป็นไอ (Volatile organic compounds) ได้เมื่อถูกความร้อน กลไกที่ใช้ในการแยกองค์ประกอบต่าง ๆ ในสารตัวอย่าง อาศัยหลักของความชอบที่แตกต่างกันขององค์ประกอบในตัวอย่างที่มีต่อเฟส 2 เฟส คือ Stationary phase และ Mobile phase
 • บริษัทที่จำหน่าย : PerkinElmer
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องเครื่องมือวิเคราะห์ (Instrumental laboratory)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
พชร พูลเกษร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
088-2809645

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : พชร พูลเกษร 2564-04-08 12:21:21

แก้ไขล่าสุดโดย : พชร พูลเกษร 2564-04-08 14:58:52