รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดการดูดกลืนแสงสารละลาย

 • รหัสเครื่องมือ : 85-3
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดการดูดกลืนแสงสารละลาย
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : UV Visible Spectrometer
 • ยี่ห้อ : PG INSTRUMENTS LIMITED
 • รุ่น : CH 188-1
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2552
 • มูลค่าเครื่องมือ : 100,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสารในช่วงอัตราไวโอเลตไปจนถึงช่วงแสงที่มองเห็น หรือช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 200-800 นาโนเมตร
 • บริษัทที่จำหน่าย : บ. ชัชรีย์โฮลดิ้ง
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : อาคารปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : arporn somrak 2556-01-09 12:12:49

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-14 15:22:13