รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องเขย่า

 • รหัสเครื่องมือ : 85-1
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องเขย่า
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Orbital Shaker
 • ยี่ห้อ : HT
 • รุ่น : HT
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2552
 • มูลค่าเครื่องมือ : 36,980.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้เขย่าผสมสารละลายใน flask ได้ครั้งละ 36 flask
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท ไพรเมซี่ ซัพพลาย จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : อาคารปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ค้นหาตั้งแต่ปี               ถึงปี                      
ปี จำนวนครั้งการใช้งาน
25551

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : Natkritta Boonprakob 2556-01-10 09:47:51

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-13 11:55:25