รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องเหวี่ยงสารละลายให้ตกตะกอน

 • รหัสเครื่องมือ : 85-2
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องเหวี่ยงสารละลายให้ตกตะกอน
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Centrifuge
 • ยี่ห้อ : Hettich/Germany
 • รุ่น : universal 16
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2552
 • มูลค่าเครื่องมือ : 400,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้สำหรับปั่นเหวี่ยงสารละลายให้ตกตะกอน
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : อาคารปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ค้นหาตั้งแต่ปี               ถึงปี                      
ปี จำนวนครั้งการใช้งาน
25551
25471

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : Natkritta Boonprakob 2556-01-10 09:53:10

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-13 11:55:46