รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องอินดัคทีพลีคัพเพิลพลาสมา แมสสเปคโทรมิเตอร์ (ICP-MS)

 • รหัสเครื่องมือ : 5000000-080630-4810002
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องอินดัคทีพลีคัพเพิลพลาสมา แมสสเปคโทรมิเตอร์ (ICP-MS)
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer (ICP-MS)
 • ยี่ห้อ : Perkin – Elmer SCIEX
 • รุ่น : Elan DRC-e
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2548
 • มูลค่าเครื่องมือ : 7,000,000.00 บาท
 • บริษัทที่จำหน่าย : Perkin Elmer
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
อารยา ตาพล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
085-4509642
นิตยา หวังผล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
098-1609817, 093-2289376

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-02-19 01:19:57

แก้ไขล่าสุดโดย : นิตยา หวังผล 2561-01-22 16:24:39