รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ตู้อบความร้อน

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
อารยา ตาพล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
085-4509642
นิตยา หวังผล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
098-1609817, 093-2289376

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-02-22 14:37:05

แก้ไขล่าสุดโดย : นิตยา หวังผล 2561-01-22 16:32:45