รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องพ่นยิงผิว Fine shot peening