รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

ตู้อบสูญญากาศ

ห้องปฏิบัติการ
ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จังหวัด : มหาสารคาม
  • การแบ่งปันเครื่องมือ : อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 09:00:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 16:00:00
  • เงื่อนไขการขอยืม/ใช้งานเครื่องมือ: คิดค่าบริการเป็นชั่วโมง หน่วยงานในคณะวิทยาศาสตร์ มมส. ชั่วโมงละ 60 บาท หน่วยงานในมมส. ชั่วโมงละ 90 บาท หน่วยงานภายนอกชั่วโมงละ 120 บาท