รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน

  • การแบ่งปันเครื่องมือ : อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 10:00:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 16:00:00
  • เงื่อนไขการขอยืม/ใช้งานเครื่องมือ: อัตราค่าบริการคิดเป็นต่อชั่วโมงของการใช้งาน