รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องย่อยไนโตรเจน

ห้องปฏิบัติการ
ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการกลางอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
  • การแบ่งปันเครื่องมือ : อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 09:00:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 16:30:00
  • เงื่อนไขการขอยืม/ใช้งานเครื่องมือ: 1.วิเคราะห์หาโปรตีน ราคา 2,000 บาท ประกอบด้วยเครื่อง ดังนี้ 1.1 เครื่องย่อยไนโตรเจน 1.2 เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง 1.3 Digestion tubes 1.4 ชุดกำจัดไแกรด 1.5 เครื่องกลั่นไอกรด 1.6 เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ 1.7 เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง