วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือต่างๆทางวิทยาศาสตร์ และข้อมูลสถิตินักวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการค้นคว้า ศึกษา ทดลอง

บริการของเรา

นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)
(15,741)

รวบรวม นักวิทยาศาสตร์ / นักวิจัย ในประเทศ ผู้มีความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชา สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อดูประวัติ และผลงานวิจัย ของแต่ละท่านได้ที่นี่

ผลงานวิจัย (RESEARCH)
(64,871)

รวบรวมผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งประเทศ ซึ่งมีข้อมูลผลงานวิจัยที่หลากหลาย สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อศึกษาและหาแนวทางการวิจัยได้ที่นี่

เครื่องมือ (EQUIPMENT)
(12,502)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

ห้องปฏิบัติการ (LABORATORY)
(477)

รวบรวมห้องปฏิบัติการ แยกเป็นหน่วยงาน และจังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถค้นหาห้องปฏิบัติการใกล้เคียง เพื่อติดต่อใช้บริการกับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ได้ที่นี่

บล็อก (BLOG)
(22)

แหล่งรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้งานวิจัยจากเหล่า นักวิจัยหรือกลุ่มผู้ที่สนใจงานวิจัยต่างๆ ทุกเรื่องราว สามารถสื่อสารกันได้ทาง บล็อกแห่งนี้

กระดานถามตอบ (WEBBOARD)
(6)

ร่วมพูดคุยพบปะกับนักวิจัย กลุ่มผู้ที่สนใจในด้านต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่องานวิจัยของชาติ เข้าร่วมกันที่นี่

นักวิทยาศาสตร์ (Scientist)

รวบรวมข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลนักวิทยาศาสตร์เพื่อดูประวัติการศึกษาและผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ ได้ที่นี่

ผศ.ดร. สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภา...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นางสาว สายวารี เงินเพิ่มทรัพย์

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภา...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นางสาว ศศิธร กู้สุวรรณวิจิตร

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภา...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร. รัตติยา แววนุกูล

สาขาวิทยาศาสตร์เคมีแ...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร. ดุสิต งอประเสริฐ

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภา...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. ฐนกกร เจนวิทยา

สาขาวิศวกรรมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คลิกดูนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ผลงานวิจัย (Research)

ค้นหาข้อมูลงานวิจัยที่เราเก็บรวมรวมไว้ ทั้งงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว งานวิจัยที่ทำสำเร็จแล้ว และงานวิจัยที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์
คลิกดูผลงานวิจัยทั้งหมด

เครื่องมือ (EQUIPMENT)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อ...

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์

เครื่องแกสโครมาโตกราฟ (GC) สำห...

ห้องปฏิบัติการปิโตรเลียม (Petroleum Laboratory)...

เครื่องแกสโครมาโตกราฟ (GC) สำห...

ห้องปฏิบัติการปิโตรเลียม (Petroleum Laboratory)...

เครื่องผลิตน้ำ DI

ห้องปฏิบัติการปิโตรเลียม (Petroleum Laboratory)...

เตาเผาความร้อนสูง

ห้องปฏิบัติการปิโตรเลียม (Petroleum Laboratory)...

เครื่องวัดความหนาแน่นน้ำมัน

ห้องปฏิบัติการปิโตรเลียม (Petroleum Laboratory)...
คลิกดูเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการ (Laboratory)

รวบรวมข้อมูลห้องปฏิบัติการ ค้นหาข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อดุตำแหน่งที่ตั้งและเครื่องมื่อวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการ ได้ที่นี่

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์

อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ชั้น 1 ห้อง MS104 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุร...

ห้องปฏิบัติการปิโตรเลียม (Petroleum Lab...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

ห้องปฏิบัติการสารต้านอนุมูลอิสระ

27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

ห้องปฏิบัติการทำแห้งแบบแช่แข็ง

27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกร...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

ห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 2013...
คลิกดูห้องปฏิบัติการทั้งหมด

เครือข่ายอุทยาน