รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม PH 101

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม PH 101
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ : 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ : 20131

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องวัดความขุ่น สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่องวิเคราะห์การตกตะกอนของน้ำ สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่องวิเคราะห์การตกตะกอนของน้ำ2 สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่องวัดแสง สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่องวัดความสั่นสะเทือน01 สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
เครื่องวัดความสั่นสะเทือน02 สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
manutsanan Pibanwong มหาวิทยาลัยบูรพา 0990524536
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 Phone : - คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : manutsanan Pibanwong 2562-02-22 11:24:34

แก้ไขล่าสุดโดย : manutsanan Pibanwong 2562-02-22 13:59:03