รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการและทดสอบวัสดุ

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการและทดสอบวัสดุ
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ : 20131
  • โทรศัพท์ : 0903804704
  • อีเมล : jaturong@go.buu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://www.next.cebuu.net/

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
ชุดเครื่องมือทดสอบแรงอัดคอนกรีต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ 50 ตัน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ 150 ตัน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
Data Logger สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
จตุรงค์ เสมอวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 0861102857
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี Phone : 0903804704 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : จตุรงค์ เสมอวงษ์ 2562-02-26 14:37:15

แก้ไขล่าสุดโดย : จตุรงค์ เสมอวงษ์ 2562-02-26 14:42:58