รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิจัยขึ้นสูง หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิจัยขึ้นสูง หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ : ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ : 20131
  • โทรศัพท์ : 038103185
  • อีเมล : sif@buu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://science.buu.ac.th/part/sifbuu/

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟ... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
นพวรรณ ทับขัน มหาวิทยาลัยบูรพา 038-103185
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ชื่อมาตรฐาน รายละเอียด
โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) (อยู่ระหว่างการปรับปรุงห้องให้ได้ตามมาตรฐาน)
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 Phone : 038103185 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : นพวรรณ ทับขัน 2562-02-26 16:32:42

แก้ไขล่าสุดโดย : -