รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิจัยขึ้นสูง หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิจัยขึ้นสูง หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ : ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ : 20131
  • โทรศัพท์ : 038103185
  • อีเมล : sif@buu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://science.buu.ac.th/part/sifbuu/

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟ... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องปั่นเหวี่ยง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องปั่นเหวี่ยง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวัดค่าความต่างความร้อนของสาร สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องเขย่าสาร สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เตาเผา สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสู... สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
จาร์เทส สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ตู้อบลมร้อน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภา... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุลชีววิทยาการแพทย์
เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
อ่างล้างคลื่นความถี่สูง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวัดความขุ่น สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสาร สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสาร สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุลชีววิทยาการแพทย์
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ ชนิด 1 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ ชนิด 2 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช เคมีวิเคราะห์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
นพวรรณ ทับขัน มหาวิทยาลัยบูรพา 038-103185
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 Phone : 038103185 คลิกดูภาพแผนที่ตั้ง
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

สร้างโดย : นพวรรณ ทับขัน 2562-02-26 16:32:42

แก้ไขล่าสุดโดย : นพวรรณ ทับขัน 2562-05-01 15:14:48